= Spyware Blaster = . . . spyware-нээс хамгаалах программ.


Last Edited 2006.07.20 Hiro    

・本ホームページは、ワードファイルから無理やりHTML(ホームページ用ファイル)にしたのでレイアウト等崩れているところがあります。できれば、下記いずれかのファイルを Download してからお読み下さい。  
SpywareBlaster.pdf  : PDF ファイル
SpywareBlaster.doc  : WORD ファイル


●       Spyware гэж юу вэ?

Spyware нь Computer Virus (Компьютерийн вирус) шиг юм. Гэхдээ арай өөр. Компьютер чинь сүлжээтэй(Интернеттэй) бол ямар нэг программ инстол суулгаж энээс хамгаалах хэрэгтэй. SpywareBlaster бол spyware-нээс хамгаалах программ юм. Spyware халдсан бол компьютер гацах буюу Internet-ийн хурд нь маш удаан болно. Анхаараарай!

 

●       Интернетээр инстол татаж авах

* http://www.javacoolsoftware.com/spywareblaster.html

(javacool компань зохиосон программ)

線吹き出し 2 (枠付き): Энд дарна.01.png

 


Аль нэг сайт сонгоно.

線吹き出し 2 (枠付き): Аль нэг вэб сайтын дээр дараад татаж авна.
жишээ : Download.com сайтаас
02.png


Download.com сайт гарж ирээд татаж авна.

線吹き出し 2 (枠付き): Энд дарж download эхэлнэ.03.png

 

Татаж аваад яах вэ?

線吹き出し 2 (枠付き): Энд дарж хадгална. 04.png


Хаана хадгалах вэ?

線吹き出し 2 (枠付き): Ямар нэг фолдэр сонгож хадгална.05.png

 

●       Инстол суулгана.

Сая татаж авсан файлыг гүйцэтгүүлнэ.

線吹き出し 2 (枠付き): Хоёр дарж гүйцэтгүүлнэ.06.png


Тавтай морилно уу? Setup(Инстол) эхэлнэ.

Дараа нь...

 
07.png

 

Зохиогчийн эрх зөвшөөрөл. Гэхдээ энэ бол Free Ware гэдэг үнэгүй программ.

Уншиж зөвшөөлнө.

 

Дараа нь...

 
08.png


Мэдээлэл.

Дараа нь...

 
09.png

 

Хаана Инстол суулгах вэ?

Дараа нь...

 
10.png


Desktop дээр Shortcut айкон(icon) тавих уу?

Дараа нь...

 
11.png

 

Инстолын бэлэн болсон.

Дарж Инстол эхлнэ.

 
12.png


Инстол хийж байна.

Дарахгүй !

 
13.png

*Cancel : хүчингүй болгох

 

Spyware Blaster программ нээнэ.

Инстол дууссан.

 
線吹き出し 2 (枠付き): SpywareBlaster нээх.14.png


●       Ашиглана.

Spyware Blaster ашиглаж эхэлнэ.

Анх удаа ашиглахад гарж ирэх тайлбартай цонхууд.

 

 Enable Protection

線吹き出し 2 (枠付き): Анхаараарай !
Чухал комманд.

Дараа нь...

 
15.png

Enable All Protection : Хамгаалах хүчинтэй болгох - одоо олсон Spyware-нээс хамгаална.

 

Keeping Up-to-Date

Дараа нь...

 
16.png

Keeping Up-to-Date : Өдөр тутам Update хийж сүүлийн spayware-нээс хамгаалцгая.

Энэ ТӨЛБӨР-гүй гэдэг утагтай Free-version бол Autoupdate хийхгүй тулд өөрөө Update хийх ёстой.

ТӨЛБӨР-тэй юм бол AutoUpdate-тэй.


Thank you for using SpywareBlaster ! : SpywareBlaster хэрэглэж байгааг баярлалаа.

Тайлбартай цонхууд гарах дууссана.

Одоо ашиглах эхэлнэ

 
17.png

 

 

SpywareBlaster Updates.

 Тохиргоо хийх.

18.png


Хэрэв proxy-server дамжиж Internet орж байвал энэ тохиргоо хийх ёстой.

 Use the proxy below(address:port)

IP-хаяг *.*.*.* : Port-дугаар

 жишээ ->

  192.168.3.1:80

 
19.png

 

 Use the proxy below(address:port)

Updates хийх.

 
20.png


 

 Download the latest protection updates! : Сүүлийн spyware-нээс хамгаалах дата-г татаж байна.

21.png

 

 Update Successful : Update Амжилттай боллоо.

22.png


 Disable -> Enable : Хүчингүй юмыг хүчинтэй болгоно.

線吹き出し 2 (枠付き): Энэ дээр дарж хүчинтэй болгоно.23.png

 

 Enable : Хүчинтэй боллоо.

25.png


 

 Иймэрхүү spyware-нээс хамгаалж байна.

26.png

 


●       Хэдий хугацаанд Updates хийх ёстой вэ?.

 Өдөр тутам буюу Internet орход.

線吹き出し 2 (枠付き): Энэ дээр дарж шалгах ёстой.27.png

    “Chack for Updates” дээр дарж татаж авах update дата байхыг шалгах ёстой.

 

 

Татаж авах юм байвал download эхэлнэ. Байхгүй бол “No Updates Available” гэж гарна.

28.png